Zobacz jak możesz nas wspomóc

Pracujemy dla Ciebie abyś mógł za darmo korzystać z tej strony. Możesz nas wspomóc wpłacając darowiznę.

Zostań Naszym Sponsorem!

logo-lokalna grupa działania

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Promocja obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z wykorzystaniem produktów lokalnych realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”